Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
2 Reyek   120 Bard 40195.00 30238.00 -731.00 9226.00 07/13/24
3 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
4 Gibbson   115 Bard 70.00 100.00 0.00 -30.00 09/11/21
5 Dejeric   120 Bard 1070.00 3395.00 -136.00 -2461.00 11/11/23
6 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
7 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
8 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
9 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
10 Bluse   110 Bard 72.00 0.00 0.00 72.00 08/29/19
11 Nancy   120 Bard 2001.00 2675.00 -17.00 -691.00 03/28/24
12 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
13 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
14 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
15 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
16 Camraderry   115 Bard 195.00 25.00 0.00 170.00 08/27/20
17 Starea   120 Bard 224.00 250.00 0.00 -26.00 09/28/23
18 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
19 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
20 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
21 Aegile   115 Bard 1267.00 1340.00 -63.00 -136.00 09/17/21
22 Jinglepoet   115 Bard 678.00 1600.00 -4.00 -926.00 12/03/21
23 Dalolen   120 Bard 84.00 350.00 0.00 -266.00 09/08/22
24 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
25 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
26 Niell   105 Bard 686.00 1485.00 -125.00 -924.00 09/14/19
27 Pulzatrain   107 Bard 192.00 150.00 -45.00 -3.00 09/14/19
28 Exellentriff   115 Bard 1876.00 1950.00 -184.00 -258.00 04/16/22
29 Zujam   120 Bard 935.00 1025.00 0.00 -90.00 05/10/24
30 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
31 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
32 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
33 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
34 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
35 Musicaa   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/11/19
36 Althien   120 Bard 308.00 0.00 -1.00 307.00 11/24/23
37 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
38 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
39 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
40 Rakista   115 Bard 188.00 450.00 -1.00 -263.00 01/02/21
41 Wegluan   120 Bard 234.00 2125.00 -15.00 -1906.00 12/14/23
42 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
43 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
44 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
45 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
46 Wenry   115 Bard 471.00 150.00 0.00 321.00 11/13/20
47 Amei   110 Bard 13.00 100.00 0.00 -87.00 11/21/19
48 Asharp   120 Bard 3409.00 2625.00 -101.00 683.00 11/09/23
49 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
50 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
51 Taurato   120 Bard 2133.00 2570.00 -263.00 -700.00 04/13/24
52 Winien   115 Bard 77.00 0.00 0.00 77.00 12/24/21
53 Revily   125 Bard 349.00 1100.00 -32.00 -783.00 05/11/24
54 Coronae   105 Bard 2400.00 1869.00 -91.00 440.00 04/11/19
55 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
56 Isabo   106 Bard 859.00 425.00 0.00 434.00 05/08/20
57 Kraxus   115 Bard 1866.00 2460.00 -613.00 -1207.00 11/19/22
58 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
59 Cyngen   110 Bard 167.00 200.00 0.00 -33.00 03/13/20
60 Chubbygoose   120 Bard 108.00 375.00 -47.00 -314.00 11/12/22
61 Placedo   114 Bard 51.00 145.00 0.00 -94.00 04/24/20
62 Tibb   110 Bard 193.00 0.00 0.00 193.00 01/18/20
63 Vesagran   105 Bard 142.00 0.00 -28.00 114.00 12/05/19
64 Niente   120 Bard 63.00 0.00 0.00 63.00 09/29/22
65 Toorough   115 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 08/06/21
66 Vestara   125 Bard 67.00 0.00 -18.00 49.00 05/24/24
67 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
68 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
69 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
70 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
71 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
72 Sirene   115 Bard 76.00 0.00 0.00 76.00 06/19/21
73 Jamzu   120 Bard 100.00 0.00 0.00 100.00 11/17/23
74 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
75 Tradewinds   125 Bard 325.00 1025.00 0.00 -700.00 12/30/23
76 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
77 Yulia   125 Bard 744.00 468.00 0.00 276.00 12/23/23
78 Terpsekhora   120 Bard 3615.00 5545.00 -39.00 -1969.00 07/12/24
79 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
80 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
81 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
82 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
83 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
84 Traysing   115 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/02/20
85 Rincoo   120 Bard 1109.00 1160.00 -14.00 -65.00 03/07/24
86 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
87 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
88 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
89 Zendikar   115 Bard 865.00 990.00 -80.00 -205.00 12/04/21
90 Tefra   110 Bard 562.00 150.00 0.00 412.00 12/07/19
91 Boopity   115 Bard 65.00 250.00 0.00 -185.00 10/14/21
92 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
93 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
94 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
95 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
96 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
97 Skyles   111 Bard 67.00 175.00 0.00 -108.00 06/06/20
98 Speshal   120 Bard 464.00 1300.00 -30.00 -866.00 04/27/24
99 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
100 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
101 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
102 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
103 Warsong   110 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 06/21/19
104 Syngg   120 Bard 1144.00 1925.00 0.00 -781.00 10/06/23
105 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
106 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
107 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
108 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
109 Blackfang   115 Bard 955.00 2575.00 0.00 -1620.00 11/20/20
110 Semafor   120 Bard 88.00 0.00 -32.00 56.00 09/07/23
111 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
112 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
113 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
114 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
115 Narwhale   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 08/02/19
116 Wilaren   120 Bard 161.00 500.00 -21.00 -360.00 09/01/22
117 Yoscorio   115 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 06/11/20
118 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
119 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
120 Scorneternity   125 Bard 233.00 0.00 0.00 233.00 03/30/24
121 Elyssanda   115 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 08/22/20
122 Quinalt   120 Bard 367.00 1350.00 0.00 -983.00 10/13/23
123 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
124 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
125 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
126 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
127 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
128 Trommel   115 Bard 9300.00 8205.00 -402.00 693.00 10/06/22
129 Melodeeic   118 Bard 18.00 0.00 -18.00 0.00 09/02/22
130 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
131 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
132 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
133 Fensong   120 Bard 584.00 1015.00 -50.00 -481.00 07/28/23
134 Vearra   120 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 10/27/23
135 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
136 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
137 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
138 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
139 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
140 Leowan   110 Bard 11.00 0.00 0.00 11.00 11/09/19
141 Gracklette   120 Bard 1874.00 950.00 0.00 924.00 10/06/23
142 Songfin   115 Bard 395.00 475.00 -54.00 -134.00 12/03/21
143 Djeggz   105 Bard 310.00 1485.00 -21.00 -1196.00 09/07/19
144 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
145 Allyris   115 Bard 1211.00 765.00 0.00 446.00 05/27/21
146 Mcrob   120 Bard 460.00 1250.00 -19.00 -809.00 03/16/24
147 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
148 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
149 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
150 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
151 Presiss   115 Bard 7889.00 4300.00 -196.00 3393.00 03/19/22
152 Lullebie   110 Bard 50.00 0.00 -1.00 49.00 07/24/20
153 Maangina   120 Bard 343.00 25.00 0.00 318.00 03/04/23
154 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
155 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
156 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
157 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
158 Klaaus   115 Bard 28.00 75.00 0.00 -47.00 04/29/21
159 Luteskywalker   125 Bard 431.00 1245.00 -13.00 -827.00 06/08/24
160 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
161 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
162 Devdog   105 Bard 1184.00 210.00 -46.00 928.00 03/27/20
163 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
164 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
165 Aeguvien   115 Bard 97.00 50.00 -14.00 33.00 04/10/20
166 Hersheyz   120 Bard 79.00 800.00 -13.00 -734.00 01/26/23
167 Lothario   115 Bard 214.00 300.00 0.00 -86.00 09/30/21
168 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
169 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
170 Kirbanex   110 Bard 18.00 0.00 0.00 18.00 03/28/19
171 Riffz   120 Bard 853.00 1525.00 0.00 -672.00 07/01/23
172 Jimmhee   125 Bard 119.00 1700.00 0.00 -1581.00 05/25/24
173 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
174 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
175 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
176 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
177 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
178 Dirtycrown   113 Bard 45.00 0.00 -24.00 21.00 05/02/20
179 Denamerrilin   120 Bard 270.00 825.00 -12.00 -567.00 02/01/24
180 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
181 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
182 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
183 Helane   110 Bard 17.00 0.00 0.00 17.00 05/10/19
184 Farest   120 Bard 5946.00 3845.00 -247.00 1854.00 03/23/24
185 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
186 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
187 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
188 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
189 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
190 Geekysongz   115 Bard 681.00 800.00 -25.00 -144.00 06/18/20
191 Bozit   120 Bard 2906.00 2425.00 -158.00 323.00 10/13/23
192 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
193 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
194 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
195 Hawrlee   105 Bard 1518.00 1940.00 -132.00 -554.00 01/25/20
196 Petrol   110 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 06/20/19
197 Kupac   120 Bard 197.00 560.00 -63.00 -426.00 04/21/22
198 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
199 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
200 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
201 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
202 Chiyome   111 Beastlord 131.00 425.00 -26.00 -320.00 07/04/20
203 Aracorn   120 Beastlord 820.00 0.00 -46.00 774.00 11/24/23
204 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
205 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
206 Whurp   108 Beastlord 21.00 50.00 0.00 -29.00 07/19/19
207 Lukimin   115 Beastlord 639.00 1125.00 -63.00 -549.00 11/25/21
208 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
209 Dulcy   115 Beastlord 9104.00 6895.00 -1.00 2208.00 11/21/20
210 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
211 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
212 Ketsup   111 Beastlord 153.00 350.00 -30.00 -227.00 07/03/20
213 Ziback   120 Beastlord 649.00 2125.00 -55.00 -1531.00 11/05/22
214 Khatijah   125 Beastlord 483.00 1100.00 -18.00 -635.00 07/05/24
215 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
216 Rootdigger   120 Beastlord 3686.00 6885.00 -131.00 -3330.00 12/09/23
217 Liquor   110 Beastlord 113.00 100.00 0.00 13.00 08/17/19
218 Subbeast   115 Beastlord 24.00 0.00 0.00 24.00 05/29/21
219 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
220 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
221 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
222 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
223 Beastguy   115 Beastlord 27.00 500.00 0.00 -473.00 07/25/20
224 Zarinenibashere   120 Beastlord 1709.00 4325.00 -60.00 -2676.00 06/29/24
225 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
226 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
227 Throte   110 Beastlord 14.00 0.00 0.00 14.00 07/27/19
228 Roccky   120 Beastlord 13928.00 10245.00 -403.00 3280.00 07/12/24
229 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
230 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
231 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
232 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
233 Kruran   115 Beastlord 1306.00 1685.00 -64.00 -443.00 12/04/20
234 Wormm   120 Beastlord 106.00 100.00 -39.00 -33.00 01/28/23
235 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
236 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
237 Krezy   110 Beastlord 56.00 0.00 0.00 56.00 08/24/19
238 Chatnoir   120 Beastlord 376.00 1125.00 -139.00 -888.00 10/14/23
239 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
240 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
241 Exbeast   105 Beastlord 4557.00 3485.00 -26.00 1046.00 05/04/19
242 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
243 Clobba   115 Beastlord 792.00 1745.00 -15.00 -968.00 01/15/21
244 Dahbeast   120 Beastlord 1082.00 1950.00 -17.00 -885.00 11/11/23
245 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
246 Krezan   105 Beastlord 252.00 100.00 -46.00 106.00 08/10/19
247 Alligatoor   110 Beastlord 59.00 0.00 -51.00 8.00 10/11/19
248 Amigo   119 Beastlord 190.00 200.00 -83.00 -93.00 04/15/22
249 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
250 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
251 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
252 Jolsh   115 Beastlord 2147.00 1550.00 -213.00 384.00 02/10/22
253 Kloea   115 Beastlord 548.00 1430.00 -154.00 -1036.00 11/26/20
254 Zeddo   120 Beastlord 1045.00 675.00 0.00 370.00 07/15/23
255 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
256 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
257 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
258 Sraskus   120 Beastlord 2564.00 2900.00 -68.00 -404.00 06/01/24
259 Mesmackem   120 Beastlord 642.00 3375.00 -46.00 -2779.00 07/27/23
260 Kebeker   120 Beastlord 274.00 0.00 0.00 274.00 08/12/23
261 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
262 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
263 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
264 Terrorwolf   115 Beastlord 137.00 350.00 -28.00 -241.00 11/20/20
265 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
266 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
267 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
268 Devlynsyde   105 Beastlord 654.00 661.00 -27.00 -34.00 02/07/20
269 Cobrah   110 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 11/30/19
270 Kurni   120 Beastlord 753.00 2610.00 -38.00 -1895.00 11/25/23
271 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
272 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
273 Bosshog   110 Beastlord 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/10/19
274 Dianbst   115 Beastlord 326.00 700.00 -75.00 -449.00 01/22/21
275 Darkweber   120 Beastlord 23032.00 11785.00 -4524.00 6723.00 07/13/24
276 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
277 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
278 Clawfin   115 Beastlord 614.00 350.00 -127.00 137.00 12/03/20
279 Leadgyn   115 Beastlord 1.00 0.00 -1.00 0.00 05/14/20
280 Englefeuer   120 Beastlord 505.00 25.00 0.00 480.00 11/17/23
281 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
282 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
283 Skattle   115 Beastlord 594.00 0.00 -19.00 575.00 07/23/22
284 Khanibus   115 Beastlord 1175.00 2650.00 -76.00 -1551.00 12/04/21
285 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
286 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
287 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
288 Teranis   105 Beastlord 116.00 125.00 0.00 -9.00 04/10/20
289 Bleggz   120 Beastlord 321.00 950.00 0.00 -629.00 10/12/23
290 Hellhair   120 Beastlord 819.00 2350.00 0.00 -1531.00 11/16/23
291 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
292 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
293 Pymm   115 Beastlord 500.00 1595.00 -118.00 -1213.00 11/25/21
294 Kazana   120 Beastlord 4854.00 4974.00 -265.00 -385.00 10/07/23
295 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
296 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
297 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
298 Animist   115 Beastlord 374.00 375.00 -55.00 -56.00 10/15/20
299 Bstelf   115 Beastlord 40.00 0.00 0.00 40.00 07/11/20
300 Rarartizx   120 Beastlord 330.00 1975.00 -13.00 -1658.00 12/08/22
301 Aeaer   125 Beastlord 145.00 650.00 -20.00 -525.00 05/02/24
302 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
303 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
304 Rezara   110 Beastlord 30.00 50.00 -3.00 -23.00 11/22/19
305 Christopher   115 Beastlord 251.00 750.00 -124.00 -623.00 10/22/21
306 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
307 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
308 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
309 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
310 Almond   115 Beastlord 29.00 450.00 0.00 -421.00 08/07/20
311 Cyberclaw   120 Beastlord 261.00 1525.00 -25.00 -1289.00 12/30/22
312 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
313 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
314 Dashiki   108 Beastlord 23.00 50.00 0.00 -27.00 08/23/19
315 Splag   115 Beastlord 163.00 695.00 -28.00 -560.00 11/06/21
316 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
317 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
318 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
319 Airakka   115 Beastlord 184.00 220.00 -46.00 -82.00 11/20/20
320 Atog   115 Beastlord 2169.00 2675.00 -22.00 -528.00 02/12/21
321 Kaladias   118 Beastlord 97.00 500.00 -48.00 -451.00 03/11/23
322 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
323 Paruaa   105 Beastlord 6142.00 5272.00 -40.00 830.00 07/30/20
324 Goburs   110 Beastlord 152.00 0.00 -63.00 89.00 05/08/20
325 Tefrawr   120 Beastlord 258.00 850.00 -17.00 -609.00 07/28/22
326 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
327 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
328 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
329 Iribabh   110 Beastlord 384.00 550.00 -13.00 -179.00 06/13/19
330 Mokudo   115 Beastlord 396.00 1050.00 0.00 -654.00 10/30/20
331 Taistoo   120 Beastlord 302.00 150.00 -42.00 110.00 08/03/23
332 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
333 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
334 Vilulsis   110 Beastlord 31.00 25.00 0.00 6.00 02/28/20
335 Zenzzu   120 Beastlord 1321.00 250.00 -17.00 1054.00 06/27/24
336 Poddo   115 Beastlord 20986.00 20454.00 -121.00 411.00 03/31/22
337 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
338 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
339 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
340 Debeer   115 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 10/31/20
341 Goneau   120 Beastlord 1380.00 3925.00 -129.00 -2674.00 10/07/23
342 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
343 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
344 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
345 Swipeyst   110 Beastlord 27.00 300.00 0.00 -273.00 11/21/19
346 Renyna   120 Beastlord 80.00 625.00 -26.00 -571.00 08/26/23
347 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
348 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
349 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
350 Isol   115 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 12/25/20
351 Bumkus   120 Beastlord 14417.00 13015.00 -189.00 1213.00 07/13/24
352 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
353 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
354 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
355 Lycaness   115 Beastlord 41.00 375.00 0.00 -334.00 07/10/20
356 Gruxella   120 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/30/23
357 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
358 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
359 Stuthe   110 Beastlord 39.00 50.00 0.00 -11.00 06/15/19
360 Myaatwo   115 Beastlord 307.00 550.00 0.00 -243.00 02/27/21
361 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
362 Ibaraki   115 Berserker 138.00 725.00 0.00 -587.00 12/26/20
363 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
364 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
365 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
366 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
367 Ruthaford   120 Berserker 126.00 625.00 0.00 -499.00 08/11/22
368 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
369 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
370 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
371 Mredd   110 Berserker 615.00 275.00 -48.00 292.00 05/07/20
372 Decon   120 Berserker 594.00 1750.00 -22.00 -1178.00 01/05/24
373 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
374 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
375 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
376 Exzerker   115 Berserker 1800.00 1207.00 -28.00 565.00 01/22/21
377 Whisperzerk   120 Berserker 118.00 1550.00 0.00 -1432.00 01/06/23
378 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
379 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
380 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
381 Finfernal   115 Berserker 1320.00 125.00 -45.00 1150.00 03/05/21
382 Megatog   115 Berserker 325.00 0.00 -31.00 294.00 09/25/21
383 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
384 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
385 Ungato   120 Berserker 635.00 525.00 -127.00 -17.00 01/05/24
386 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
387 Biggiesmallzz   120 Berserker 454.00 1375.00 -77.00 -998.00 08/03/23
388 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
389 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
390 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
391 Kneechopper   110 Berserker 31.00 0.00 0.00 31.00 12/13/19
392 Kuzanu   115 Berserker 172.00 250.00 0.00 -78.00 11/05/21
393 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
394 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
395 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
396 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
397 Gymir   113 Berserker 25.00 100.00 0.00 -75.00 04/17/20
398 Zerkzu   120 Berserker 290.00 500.00 0.00 -210.00 08/12/23
399 Krinni   105 Berserker 4659.00 3407.00 -41.00 1211.00 06/21/19
400 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
401 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
402 Vulcanex   120 Berserker 12868.00 9420.00 -178.00 3270.00 06/22/24
403 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
404 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
405 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
406 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
407 Miszus   115 Berserker 469.00 575.00 -1.00 -107.00 09/05/20
408 Jugger   120 Berserker 912.00 2200.00 -15.00 -1303.00 01/27/24
409 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
410 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
411 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
412 Leanasu   115 Berserker 32.00 375.00 0.00 -343.00 11/05/21
413 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
414 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
415 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
416 Ivxl   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/07/19
417 Dinklers   115 Berserker 187.00 350.00 0.00 -163.00 08/06/20
418 Pukgruk   120 Berserker 24.00 0.00 0.00 24.00 10/13/23
419 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
420 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
421 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
422 Amabama   115 Berserker 157.00 450.00 -35.00 -328.00 12/03/21
423 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
424 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
425 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
426 Doonks   115 Berserker 1887.00 770.00 0.00 1117.00 12/04/21
427 Lizzee   115 Berserker 746.00 1110.00 -1.00 -365.00 10/31/20
428 Shmutz   125 Berserker 47.00 200.00 0.00 -153.00 03/23/24
429 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
430 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
431 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
432 Crazys   120 Berserker 100.00 30.00 0.00 70.00 12/31/21
433 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
434 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
435 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
436 Frenzistrike   109 Berserker 736.00 495.00 -52.00 189.00 05/29/20
437 Volanis   115 Berserker 2441.00 1985.00 -31.00 425.00 03/27/21
438 Nagan   125 Berserker 187.00 1100.00 0.00 -913.00 07/06/24
439 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
440 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
441 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
442 Jozerk   120 Berserker 6599.00 4210.00 -99.00 2290.00 07/13/24
443 Expendables   120 Berserker 990.00 3160.00 -41.00 -2211.00 10/13/23
444 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
445 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
446 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
447 Flasshur   110 Berserker 34.00 0.00 0.00 34.00 01/17/20
448 Birador   115 Berserker 82.00 500.00 0.00 -418.00 12/26/20
449 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
450 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
451 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
452 Slasherz   109 Berserker 326.00 585.00 0.00 -259.00 08/09/19
453 Zyddo   120 Berserker 1219.00 800.00 -37.00 382.00 07/13/24
454 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
455 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
456 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
457 Whaaber   110 Berserker 7.00 0.00 0.00 7.00 11/02/19
458 Sneezur   115 Berserker 42.00 0.00 -42.00 0.00 02/04/21
459 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
460 Gnomemasher   110 Berserker 27.00 50.00 0.00 -23.00 11/09/19
461 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
462 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
463 Doleky   120 Berserker 416.00 800.00 0.00 -384.00 03/11/23
464 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
465 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
466 Basilizk   115 Berserker 1014.00 325.00 -25.00 664.00 03/26/21
467 Tekklis   110 Berserker 26.00 0.00 0.00 26.00 11/14/19
468 Kraqkn   115 Berserker 96.00 50.00 0.00 46.00 05/27/21
469 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
470 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
471 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
472 Krayzee   115 Berserker 250.00 200.00 0.00 50.00 05/14/21
473 Fearpaw   115 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 02/27/20
474 Krakensbro   120 Berserker 162.00 475.00 -21.00 -334.00 06/02/23
475 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
476 Vorpalx   105 Berserker 6669.00 4375.00 -2504.00 -210.00 09/14/19
477 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
478 Dariusx   115 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 06/10/21
479 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
480 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
481 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
482 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
483 Trollzoll   115 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/16/20
484 Aaress   120 Berserker 3296.00 2695.00 -95.00 506.00 07/13/24
485 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
486 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
487 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
488 Peydude   115 Berserker 336.00 1655.00 -57.00 -1376.00 12/30/21
489 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
490 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
491 Rinamor   120 Berserker 4674.00 3760.00 -133.00 781.00 03/31/22
492 Yuichiro   109 Berserker 100.00 50.00 0.00 50.00 03/08/19
493 Capacity   115 Berserker 339.00 1075.00 -30.00 -766.00 12/04/21
494 Grewl   120 Berserker 335.00 750.00 0.00 -415.00 09/16/23
495 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
496 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
497 Kazmin   105 Berserker 5242.00 4781.00 -59.00 402.00 12/12/19
498 Megacrit   115 Berserker 55.00 260.00 -27.00 -232.00 11/13/21
499 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
500 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
501 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
502 Klassic   110 Berserker 248.00 50.00 0.00 198.00 06/22/19
503 Ivandraga   115 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/24/20
504 Dalmer   125 Berserker 149.00 600.00 -15.00 -466.00 03/01/24
505 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
506 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
507 Psychomantis   115 Berserker 834.00 125.00 -29.00 680.00 10/23/20
508 Slysen   115 Berserker 56.00 0.00 -27.00 29.00 12/04/21
509 Tantrom   115 Berserker 808.00 1925.00 0.00 -1117.00 11/12/20
510 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
511 Panthro   115 Berserker 706.00 440.00 -18.00 248.00 02/27/21
512 Zahibx   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 08/23/19
513 Varandas   115 Berserker 436.00 960.00 -25.00 -549.00 11/14/20
514 Bakuya   125 Berserker 264.00 200.00 0.00 64.00 04/20/24
515 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
516 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
517 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
518 Shurburt   115 Berserker 657.00 1825.00 -1.00 -1169.00 08/19/22
519 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
520 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
521 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
522 Synkraft   107 Berserker 110.00 400.00 -2.00 -292.00 11/14/19
523 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
524 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
525 Linquin   115 Cleric 113.00 0.00 -10.00 103.00 02/06/21
526 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
527 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
528 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
529 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
530 Cinilya   120 Cleric 32295.00 12400.00 -545.00 19350.00 07/13/24
531 Sweetni   115 Cleric 12128.00 8110.00 -922.00 3096.00 10/27/22
532 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
533 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
534 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
535 Alorra   105 Cleric 3878.00 3592.00 0.00 286.00 04/27/19
536 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
537 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
538 Aubree   115 Cleric 65.00 375.00 0.00 -310.00 11/06/21
539 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
540 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
541 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
542 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
543 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
544 Maceyst   110 Cleric 59.00 300.00 0.00 -241.00 11/14/19
545 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
546 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
547 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
548 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
549 Zenniexx   110 Cleric 231.00 75.00 0.00 156.00 03/01/19
550 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
551 Tatonya   120 Cleric 2286.00 2475.00 -20.00 -209.00 11/25/23
552 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
553 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
554 Scorndeath   105 Cleric 135.00 15.00 0.00 120.00 05/16/19
555 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
556 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
557 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
558 Shtarshtip   110 Cleric 187.00 285.00 -3.00 -101.00 05/09/20
559 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
560 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
561 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
562 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
563 Anglesy   110 Cleric 103.00 100.00 -53.00 -50.00 09/19/19
564 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
565 Wickedwitch   120 Cleric 10889.00 7555.00 -856.00 2478.00 07/12/24
566 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
567 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
568 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
569 Riccoo   120 Cleric 1080.00 175.00 -171.00 734.00 08/12/23
570 Dokhopper   105 Cleric 6887.00 7299.00 -41.00 -453.00 07/04/20
571 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
572 Belief   107 Cleric 22.00 0.00 0.00 22.00 02/29/20
573 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
574 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
575 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
576 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
577 Durak   110 Cleric 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/19
578 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
579 Odix   115 Cleric 402.00 2125.00 -1.00 -1724.00 08/13/22
580 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
581 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
582 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
583 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
584 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
585 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
586 Healerchik   112 Cleric 47.00 0.00 0.00 47.00 06/11/20
587 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
588 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
589 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
590 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
591 Zyrina   109 Cleric 96.00 0.00 0.00 96.00 06/07/19
592 Darkdino   115 Cleric 70.00 100.00 0.00 -30.00 05/15/21
593 Pandimedic   120 Cleric 637.00 1425.00 0.00 -788.00 11/12/22
594 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
595 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
596 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
597 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
598 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
599 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
600 Thesmophoros   121 Cleric 255.00 1025.00 0.00 -770.00 12/29/23
601 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
602 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
603 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
604 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
605 Existential   110 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 07/26/19
606 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
607 Dinadmera   120 Cleric 68.00 0.00 0.00 68.00 09/14/23
608 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
609 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
610 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
611 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
612 Ladydianna   105 Cleric 1572.00 1444.00 -8.00 120.00 05/25/19
613 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
614 Leanora   115 Cleric 695.00 2395.00 -74.00 -1774.00 11/24/22
615 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
616 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
617 Windreaper   120 Cleric 42809.00 29339.00 -1469.00 12001.00 12/16/23
618 Crupp   105 Cleric 915.00 782.00 -85.00 48.00 04/20/19
619 Sumii   120 Cleric 31814.00 18725.00 -1344.00 11745.00 07/13/24
620 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
621 Kenlae   120 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 12/07/23
622 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
623 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
624 Jumvapace   110 Cleric 93.00 0.00 0.00 93.00 07/11/20
625 Exilesbane   105 Cleric 116.00 75.00 -2.00 39.00 08/10/19
626 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
627 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
628 Thoramir   115 Cleric 427.00 1125.00 0.00 -698.00 02/12/21
629 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
630 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
631 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
632 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
633 Contalclari   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/19
634 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
635 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
636 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
637 Harmoniey   115 Cleric 2677.00 3495.00 -222.00 -1040.00 06/24/21
638 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
639 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
640 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
641 Dianar   115 Cleric 90.00 175.00 0.00 -85.00 04/23/21
642 Higheels   120 Cleric 21200.00 11959.00 -260.00 8981.00 07/12/24
643 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
644 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
645 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
646 Keldassan   120 Cleric 13736.00 5745.00 -1632.00 6359.00 10/21/23
647 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
648 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
649 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
650 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
651 Freakster   120 Cleric 422.00 1350.00 -15.00 -943.00 11/25/23
652 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
653 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
654 Marilynn   115 Cleric 49.00 0.00 0.00 49.00 05/13/21
655 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
656 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
657 Scornlife   115 Cleric 509.00 55.00 0.00 454.00 05/07/21
658 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
659 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
660 Elliette   105 Cleric 108.00 0.00 -34.00 74.00 04/23/20
661 Wendere   110 Cleric 63.00 10.00 0.00 53.00 12/14/19
662 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
663 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
664 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
665 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
666 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
667 Xeri   115 Cleric 46.00 0.00 0.00 46.00 06/26/21
668 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
669 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
670 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
671 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
672 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
673 Furro   120 Cleric 75388.00 17266.00 0.00 58122.00 07/13/24
674 Holyana   109 Cleric 141.00 200.00 -35.00 -94.00 04/17/20
675 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
676 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
677 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
678 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
679 Amantius   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 05/09/19
680 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
681 Antigone   115 Cleric 54.00 0.00 -54.00 0.00 11/04/21
682 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
683 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
684 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
685 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
686 Kelssie   115 Cleric 2631.00 575.00 -231.00 1825.00 10/06/22
687 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
688 Evangela   115 Cleric 1427.00 1640.00 -37.00 -250.00 10/07/22
689 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
690 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
691 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
692 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
693 Vageeta   110 Cleric 41.00 160.00 0.00 -119.00 06/20/19
694 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
695 Silvermon   120 Cleric 53.00 0.00 -47.00 6.00 03/26/22
696 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
697 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
698 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
699 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
700 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
701 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
702 Heka   115 Cleric 143.00 575.00 0.00 -432.00 08/20/20
703 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
704 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
705 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
706 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
707 Seresina   110 Cleric 338.00 212.00 0.00 126.00 09/19/19
708 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
709 Hten   120 Cleric 613.00 2125.00 0.00 -1512.00 01/27/24
710 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
711 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
712 Dimerall   115 Cleric 18046.00 15767.00 -35.00 2244.00 10/03/20
713 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
714 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
715 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
716 Misanthropic   115 Cleric 100.00 550.00 0.00 -450.00 10/24/20
717 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
718 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
719 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
720 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
721 Medad   110 Cleric 29.00 50.00 0.00 -21.00 08/22/19
722 Trolbiterr   120 Cleric 12601.00 6564.00 -5175.00 862.00 11/04/23
723 Libbs   120 Cleric 917.00 0.00 0.00 917.00 11/11/23
724 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
725 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
726 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
727 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
728 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
729 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
730 Nnyxx   120 Cleric 27591.00 15310.00 -447.00 11834.00 07/13/24
731 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
732 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
733 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
734 Buddley   105 Cleric 180.00 0.00 0.00 180.00 08/16/19
735 Jassen   110 Cleric 453.00 500.00 -42.00 -89.00 06/13/20
736 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
737 Perelin   125 Cleric 253.00 150.00 -20.00 83.00 06/08/24
738 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
739 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
740 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
741 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
742 Karric   120 Druid 1006.00 1175.00 -60.00 -229.00 06/11/22
743 Juniper   120 Druid 1470.00 2450.00 -80.00 -1060.00 11/04/23
744 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
745 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
746 Nellixx   105 Druid 7358.00 2769.00 -3104.00 1485.00 10/05/19
747 Wenolas   109 Druid 60.00 125.00 0.00 -65.00 08/17/19
748 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
749 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
750 Goet   105 Druid 2179.00 1826.00 0.00 353.00 03/30/19
751 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
752 Nolly   120 Druid 950.00 875.00 -26.00 49.00 08/04/23
753 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
754 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
755 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
756 Angeline   115 Druid 5286.00 6480.00 -326.00 -1520.00 02/10/22
757 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
758 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
759 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
760 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
761 Kiranireese   120 Druid 330.00 975.00 -15.00 -660.00 12/09/23
762 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
763 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
764 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
765 Lilnazx   109 Druid 59.00 0.00 0.00 59.00 09/26/19
766 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
767 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
768 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
769 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
770 Josejalapeno   125 Druid 1418.00 1675.00 -11.00 -268.00 06/22/24
771 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
772 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
773 Anngelynne   115 Druid 50.00 0.00 -22.00 28.00 01/26/23
774 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
775 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
776 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
777 Jimech   105 Druid 871.00 350.00 0.00 521.00 06/01/19
778 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
779 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
780 Scornflora   120 Druid 225.00 575.00 0.00 -350.00 09/02/23
781 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
782 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
783 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
784 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
785 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
786 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
787 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
788 Achima   120 Druid 4142.00 4800.00 -117.00 -775.00 04/14/23
789 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
790 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
791 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
792 Quazzi   115 Druid 2876.00 3450.00 -120.00 -694.00 04/08/21
793 Aeaan   120 Druid 27272.00 16945.00 -1592.00 8735.00 07/13/24
794 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
795 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
796 Ladori   115 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 12/24/20
797 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
798 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
799 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
800 Neckross   115 Druid 2363.00 2710.00 -85.00 -432.00 05/21/21
801 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
802 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
803 Kianara   105 Druid 11074.00 10345.00 -177.00 552.00 05/14/20
804 Vallan   120 Druid 2226.00 1695.00 -31.00 500.00 06/25/22
805 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
806 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
807 Ghanda   115 Druid 8515.00 7659.00 -65.00 791.00 08/27/21
808 Weovian   125 Druid 32.00 0.00 -8.00 24.00 02/17/24
809 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
810 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
811 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
812 Swen   115 Druid 5078.00 3333.00 -89.00 1656.00 11/12/20
813 Rorobi   120 Druid 63.00 25.00 0.00 38.00 11/24/22
814 Ladidah   115 Druid 159.00 320.00 0.00 -161.00 09/25/21
815 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
816 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
817 Dereli   110 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 05/17/19
818 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
819 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
820 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
821 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
822 Gremmio   120 Druid 158.00 1050.00 -14.00 -906.00 08/11/23
823 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
824 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
825 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
826 Fromunda   115 Druid 1369.00 1985.00 -4.00 -620.00 12/18/20
827 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
828 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
829 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
830 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
831 Shessail   120 Druid 42.00 0.00 0.00 42.00 10/19/23
832 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
833 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
834 Mildaria   125 Druid 12452.00 9233.00 -335.00 2884.00 02/23/24
835 Tripping   110 Druid 41.00 0.00 0.00 41.00 10/17/19
836 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
837 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
838 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
839 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
840 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
841 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
842 Ishido   112 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 04/11/20
843 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
844 Gullivaer   120 Druid 4841.00 7941.00 -203.00 -3303.00 07/13/24
845 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
846 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
847 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
848 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
849 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
850 Kuvanie   115 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 08/08/20
851 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
852 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
853 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
854 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
855 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
856 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
857 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
858 Bilie   120 Druid 3742.00 5475.00 -341.00 -2074.00 05/11/23
859 Dimbly   115 Druid 37707.00 29773.00 -62.00 7872.00 10/08/20
860 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
861 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
862 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
863 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
864 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
865 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
866 Ruccoo   120 Druid 1444.00 1925.00 -14.00 -495.00 12/22/23
867 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
868 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
869 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
870 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
871 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
872 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
873 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
874 Izaeldore   110 Enchanter 141.00 400.00 0.00 -259.00 11/01/19
875 Nondider   110 Enchanter 89.00 0.00 -2.00 87.00 08/24/19
876 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
877 Finsanity   120 Enchanter 34.00 0.00 -18.00 16.00 03/17/22
878 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
879 Maym   120 Enchanter 1741.00 1275.00 -69.00 397.00 03/30/23
880 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
881 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
882 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
883 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
884 Skymezzes   110 Enchanter 62.00 400.00 0.00 -338.00 01/30/20
885 Margaery   120 Enchanter 158.00 1250.00 0.00 -1092.00 11/18/22
886 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
887 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
888 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
889 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
890 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7940.00 6788.00 -262.00 890.00 08/30/19
891 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
892 Rexa   115 Enchanter 150.00 0.00 -24.00 126.00 10/06/22
893 Rencoo   120 Enchanter 95.00 100.00 0.00 -5.00 02/03/23
894 Succuba   120 Enchanter 14393.00 10500.00 -1236.00 2657.00 07/13/24
895 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
896 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
897 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
898 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
899 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
900 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
901 Scheherazad   115 Enchanter 1153.00 250.00 0.00 903.00 11/06/20
902 Saeny   120 Enchanter 1144.00 975.00 -164.00 5.00 12/29/23
903 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
904 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
905 Faldyarr   120 Enchanter 38224.00 15617.00 -2820.00 19787.00 07/13/24
906 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
907 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
908 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
909 Aladenya   120 Enchanter 1345.00 1980.00 -107.00 -742.00 09/28/23
910 Scornair   115 Enchanter 106.00 75.00 -1.00 30.00 11/28/20
911 Sanchiel   120 Enchanter 3364.00 3025.00 -108.00 231.00 04/20/24
912 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
913 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
914 Skythefox   109 Enchanter 2148.00 2190.00 -339.00 -381.00 06/04/20
915 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
916 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
917 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
918 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
919 Pupz   115 Enchanter 19.00 0.00 -15.00 4.00 01/21/21
920 Raknor   120 Enchanter 37.00 25.00 0.00 12.00 10/13/23
921 Gruesula   105 Enchanter 14698.00 11189.00 -380.00 3129.00 01/02/20
922 Brellontis   120 Enchanter 7341.00 4500.00 -850.00 1991.00 01/06/24
923 Meechie   108 Enchanter 321.00 275.00 -2.00 44.00 03/28/19
924 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
925 Derpity   115 Enchanter 54.00 75.00 0.00 -21.00 05/15/21
926 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
927 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
928 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
929 Gelin   125 Enchanter 37.00 0.00 0.00 37.00 03/29/24
930 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
931 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
932 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
933 Cailen   115 Enchanter 75.00 0.00 0.00 75.00 05/07/21
934 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
935 Chantard   115 Enchanter 26.00 0.00 -26.00 0.00 12/03/21
936 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
937 Jamazing   105 Enchanter 292.00 125.00 -2.00 165.00 10/26/19
938 Vandaydar   110 Enchanter 85.00 0.00 0.00 85.00 11/14/19
939 Pemberli   125 Enchanter 1310.00 1075.00 -75.00 160.00 07/13/24
940 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
941 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
942 Elrondh   110 Enchanter 30.00 0.00 0.00 30.00 08/31/19
943 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
944 Bisquit   116 Enchanter 18.00 0.00 0.00 18.00 01/14/22
945 Landaru   115 Enchanter 23355.00 19524.00 -173.00 3658.00 01/08/22
946 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
947 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
948 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
949 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
950 Zariah   110 Enchanter 71.00 0.00 0.00 71.00 01/23/20
951 Savack   115 Enchanter 15697.00 15764.00 -663.00 -730.00 10/01/22
952 Ktira   120 Enchanter 66.00 300.00 -20.00 -254.00 09/30/22
953 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
954 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
955 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
956 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
957 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
958 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
959 Desiny   115 Enchanter 38.00 0.00 0.00 38.00 02/06/20
960 Regcoo   120 Enchanter 156.00 375.00 -25.00 -244.00 04/20/24
961 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
962 Yeomsa   120 Enchanter 909.00 650.00 -22.00 237.00 11/11/23
963 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
964 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
965 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
966 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
967 Krakrr   115 Enchanter 213.00 550.00 0.00 -337.00 09/04/20
968 Mind   120 Enchanter 464.00 410.00 -73.00 -19.00 06/27/24
969 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
970 Eyegora   120 Enchanter 11976.00 8749.00 -2179.00 1048.00 02/01/24
971 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
972 Chamus   120 Enchanter 4589.00 7320.00 -381.00 -3112.00 11/18/23
973 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
974 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
975 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
976 Ixvl   115 Enchanter 71.00 0.00 0.00 71.00 11/12/20
977 Yenneffer   120 Enchanter 3319.00 3500.00 -484.00 -665.00 11/10/23
978 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
979 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
980 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
981 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
982 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
983 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
984 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
985 Rgagar   115 Enchanter 1817.00 2270.00 -100.00 -553.00 02/17/22
986 Droola   120 Enchanter 481.00 525.00 -41.00 -85.00 09/16/23
987 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
988 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
989 Dazzell   110 Enchanter 218.00 50.00 0.00 168.00 06/14/19
990 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
991 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
992 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
993 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
994 Renatta   115 Enchanter 60.00 0.00 -26.00 34.00 04/24/21
995 Soorcha   120 Enchanter 279.00 450.00 0.00 -171.00 11/16/23
996 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
997 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
998 Bundi   120 Enchanter 3577.00 2997.00 -1370.00 -790.00 10/20/23
999 Dolaorn   110 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 03/08/19
1000 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
1001 Jabaner   120 Enchanter 206.00 0.00 -4.00 202.00 07/01/23
1002 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
1003 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
1004 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
1005 Sailea   125 Enchanter 104.00 650.00 0.00 -546.00 04/27/24
1006 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
1007 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
1008 Amaryah   110 Enchanter 1878.00 1075.00 -36.00 767.00 08/13/20
1009 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
1010 Sylphrena   120 Enchanter 478.00 1275.00 -24.00 -821.00 10/21/23
1011 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
1012 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
1013 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
1014 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
1015 Squishtard   120 Magician 243.00 0.00 -56.00 187.00 01/21/23
1016 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
1017 Cothn   112 Magician 81.00 525.00 0.00 -444.00 07/16/20
1018 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
1019 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
1020 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
1021 Syco   120 Magician 13285.00 15459.00 -516.00 -2690.00 07/05/24
1022 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
1023 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
1024 Lorgy   115 Magician 599.00 710.00 0.00 -111.00 07/24/21
1025 Lilsnake   120 Magician 471.00 1975.00 -20.00 -1524.00 08/31/23
1026 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
1027 Monstrous   115 Magician 843.00 1490.00 0.00 -647.00 07/08/21
1028 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
1029 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
1030 Sostenes   115 Magician 3168.00 2540.00 -85.00 543.00 02/12/21
1031 Pleassure   115 Magician 52.00 350.00 0.00 -298.00 10/08/21
1032 Jefuhfuh   120 Magician 1720.00 1500.00 -42.00 178.00 01/06/24
1033 Cargagin   120 Magician 285.00 1690.00 0.00 -1405.00 12/01/23
1034 Aerlien   115 Magician 154.00 125.00 0.00 29.00 08/06/20
1035 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
1036 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1037 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
1038 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
1039 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
1040 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
1041 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1042 Sesmoi   112 Magician 30.00 0.00 -7.00 23.00 04/09/20
1043 Caziar   120 Magician 66.00 1000.00 -11.00 -945.00 09/28/23
1044 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
1045 Beckon   115 Magician 77.00 0.00 0.00 77.00 09/24/21
1046 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
1047 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
1048 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
1049 Kometo   110 Magician 15.00 50.00 0.00 -35.00 05/30/19
1050 Ballareborn   117 Magician 415.00 1470.00 -103.00 -1158.00 12/08/22
1051 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
1052 Costel   125 Magician 1513.00 2960.00 -21.00 -1468.00 04/04/24
1053 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
1054 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
1055 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
1056 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
1057 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
1058 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
1059 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
1060 Erumuul   115 Magician 236.00 1075.00 0.00 -839.00 12/26/20
1061 Alezzar   120 Magician 534.00 1000.00 -23.00 -489.00 10/21/23
1062 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
1063 Wharever   115 Magician 125.00 1075.00 0.00 -950.00 12/11/21
1064 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
1065 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
1066 Itybitty   105 Magician 41.00 0.00 -13.00 28.00 03/15/19
1067 Zorii   110 Magician 64.00 50.00 0.00 14.00 07/05/19
1068 Pistachio   120 Magician 961.00 2525.00 -81.00 -1645.00 12/03/22
1069 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
1070 Zyklu   115 Magician 150.00 0.00 -31.00 119.00 06/12/21
1071 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
1072 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
1073 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
1074 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
1075 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
1076 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
1077 Hrothgarr   115 Magician 485.00 1045.00 -34.00 -594.00 01/08/22
1078 Benmage   113 Magician 490.00 300.00 0.00 190.00 04/04/20
1079 Cicelee   120 Magician 86.00 0.00 0.00 86.00 10/13/23
1080 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
1081 Worthani   122 Magician 851.00 3050.00 -346.00 -2545.00 05/02/24
1082 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
1083 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
1084 Taeryn   115 Magician 371.00 125.00 -63.00 183.00 05/15/21
1085 Goewyn   110 Magician 79.00 275.00 0.00 -196.00 08/24/19
1086 Rubys   120 Magician 41.00 175.00 0.00 -134.00 12/08/22
1087 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
1088 Knickknack   115 Magician 342.00 805.00 0.00 -463.00 02/26/21
1089 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
1090 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
1091 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
1092 Cortina   105 Magician 309.00 0.00 -47.00 262.00 08/31/19
1093 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
1094 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
1095 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
1096 Fablatik   110 Magician 581.00 700.00 -40.00 -159.00 08/01/20
1097 Gruxlette   120 Magician 163.00 250.00 0.00 -87.00 10/28/23
1098 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
1099 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
1100 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
1101 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
1102 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
1103 Kimimaro   125 Magician 926.00 800.00 0.00 126.00 01/19/24
1104 Inncendio   120 Magician 239.00 1200.00 -3.00 -964.00 11/16/23
1105 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
1106 Mikallvo   115 Magician 993.00 1205.00 -59.00 -271.00 09/30/21
1107 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
1108 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
1109 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
1110 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
1111 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
1112 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
1113 Halfashame   115 Magician 43.00 0.00 -42.00 1.00 05/22/20
1114 Provenio   125 Magician 16.00 350.00 0.00 -334.00 01/05/24
1115 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
1116 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
1117 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
1118 Marsmage   120 Magician 17891.00 19722.00 -732.00 -2563.00 07/12/24
1119 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
1120 Wyldside   110 Magician 54.00 0.00 -51.00 3.00 09/19/19
1121 Corianin   120 Magician 1155.00 1225.00 -37.00 -107.00 10/27/23
1122 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
1123 Barcogar   115 Magician 163.00 1250.00 0.00 -1087.00 09/10/22
1124 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
1125 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
1126 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
1127 Pyritex   105 Magician 122.00 200.00 0.00 -78.00 04/11/19
1128 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
1129 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
1130 Wonderlove   115 Magician 441.00 710.00 -57.00 -326.00 10/02/20
1131 Mordygan   125 Magician 593.00 1200.00 -115.00 -722.00 05/30/24
1132 Romen   110 Magician 53.00 50.00 0.00 3.00 07/20/19
1133 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1134 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
1135 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
1136 Remslaren   105 Magician 2799.00 2295.00 -36.00 468.00 04/03/20
1137 Garonite   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 10/04/19
1138 Magzu   120 Magician 1250.00 1150.00 -14.00 86.00 06/22/24
1139 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
1140 Fazido   120 Magician 1302.00 2825.00 -40.00 -1563.00 05/31/24
1141 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
1142 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
1143 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
1144 Kineely   115 Magician 2488.00 1950.00 -68.00 470.00 02/19/21
1145 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
1146 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
1147 Silkyduster   115 Magician 210.00 1100.00 -96.00 -986.00 01/15/21
1148 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
1149 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
1150 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
1151 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
1152 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
1153 Glaa   120 Magician 255.00 400.00 0.00 -145.00 10/21/23
1154 Larryy   120 Magician 1138.00 1950.00 -50.00 -862.00 10/14/23
1155 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
1156 Cailien   115 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 02/27/21
1157 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
1158 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
1159 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
1160 Goddes   105 Magician 507.00 1075.00 0.00 -568.00 08/16/19
1161 Aazien   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/17/19
1162 Maximuus   120 Magician 1724.00 3100.00 -169.00 -1545.00 11/04/23
1163 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
1164 Azulla   120 Magician 1590.00 760.00 -65.00 765.00 05/18/24
1165 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
1166 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1167 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
1168 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
1169 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
1170 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
1171 Mintalie   115 Magician 1027.00 0.00 -65.00 962.00 09/05/20
1172 Falconz   120 Magician 3250.00 3100.00 -176.00 -26.00 07/12/24
1173 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
1174 Allahkazam   115 Magician 292.00 250.00 -30.00 12.00 09/24/21
1175 Kraker   115 Magician 245.00 375.00 0.00 -130.00 10/10/20
1176 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
1177 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
1178 Painne   110 Magician 20.00 50.00 0.00 -30.00 05/25/19
1179 Aribunga   120 Magician 1242.00 3325.00 -53.00 -2136.00 10/14/23
1180 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
1181 Tzeril   115 Magician 31.00 250.00 0.00 -219.00 07/31/20
1182 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
1183 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
1184 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
1185 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
1186 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
1187 Telemacus   120 Magician 8632.00 5860.00 -299.00 2473.00 07/13/24
1188 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
1189 Magiician   111 Magician 14.00 50.00 0.00 -36.00 01/11/20
1190 Adrakkin   120 Magician 5713.00 4410.00 -69.00 1234.00 07/13/24
1191 Canneto   115 Magician 11980.00 8240.00 -49.00 3691.00 06/25/22
1192 Naeladra   115 Magician 129.00 300.00 0.00 -171.00 09/11/21
1193 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
1194 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
1195 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
1196 Darkhollow   110 Magician 327.00 575.00 0.00 -248.00 08/15/19
1197 Valentino   120 Magician 69.00 625.00 0.00 -556.00 10/13/22
1198 Eeline   120 Magician 32541.00 15045.00 -2582.00 14914.00 07/13/24
1199 Sancus   115 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 08/08/20
1200 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
1201 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
1202 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
1203 Idaran   105 Magician 6251.00 5705.00 -210.00 336.00 07/06/19
1204 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
1205 Ryino   110 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/07/20
1206 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
1207 Armani   110 Magician 118.00 0.00 0.00 118.00 02/07/20
1208 Alkypet   120 Magician 68.00 0.00 0.00 68.00 10/05/23
1209 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
1210 Nostradama   120 Magician 793.00 575.00 -259.00 -41.00 09/16/23
1211 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
1212 Elrodx   115 Magician 746.00 1765.00 -50.00 -1069.00 11/12/22
1213 Squiles   120 Magician 12719.00 13616.00 -2751.00 -3648.00 07/13/24
1214 Zabikbus   110 Magician 357.00 385.00 0.00 -28.00 09/28/19
1215 Caligro   120 Magician 848.00 1850.00 -99.00 -1101.00 11/17/23
1216 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
1217 Luft   115 Magician 69.00 60.00 0.00 9.00 10/24/20
1218 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
1219 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
1220 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
1221 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
1222 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
1223 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
1224 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
1225 Eanny   115 Magician 1195.00 1725.00 -25.00 -555.00 06/12/21
1226 Laag   120 Magician 320.00 410.00 0.00 -90.00 10/28/23
1227 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
1228 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
1229 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
1230 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
1231 Zauberto   110 Magician 104.00 100.00 0.00 4.00 08/17/19
1232 Kneik   120 Magician 353.00 1650.00 -20.00 -1317.00 02/04/23
1233 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
1234 Vandadarea   115 Magician 441.00 1175.00 -69.00 -803.00 12/10/22
1235 Wenlain   120 Magician 3241.00 4335.00 -472.00 -1566.00 06/22/24
1236 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
1237 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
1238 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
1239 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
1240 Drokaten   106 Magician 221.00 800.00 -5.00 -584.00 07/02/20
1241 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
1242 Zhora   120 Magician 8571.00 6740.00 -423.00 1408.00 06/07/24
1243 Taegue   120 Magician 150.00 625.00 -30.00 -505.00 11/11/23
1244 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
1245 Ttroubble   110 Magician 336.00 575.00 -38.00 -277.00 04/25/20
1246 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
1247 Lanadar   120 Magician 20104.00 14612.00 -1103.00 4389.00 05/05/23
1248 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
1249 Unspeakable   110 Magician 17.00 0.00 0.00 17.00 08/17/19
1250 Pagewriter   120 Magician 176.00 2075.00 0.00 -1899.00 01/06/23
1251 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
1252 Trumoon   115 Magician 178.00 1230.00 -26.00 -1078.00 01/02/21
1253 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
1254 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
1255 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
1256 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
1257 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
1258 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1259 Aaenyin   115 Magician 880.00 1855.00 -31.00 -1006.00 09/08/22
1260 Zersoth   125 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/05/24
1261 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
1262 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
1263 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
1264 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
1265 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
1266 Cannetella   120 Magician 28.00 250.00 0.00 -222.00 11/10/22
1267 Faoril   120 Magician 17.00 0.00 -17.00 0.00 02/04/23
1268 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
1269 Donea   120 Magician 590.00 2525.00 -72.00 -2007.00 11/30/23
1270 Saiadan   114 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 02/01/20
1271 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
1272 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
1273 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
1274 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
1275 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
1276 Eredan   113 Magician 48.00 225.00 0.00 -177.00 06/26/20
1277 Kelliki   125 Magician 154.00 550.00 -16.00 -412.00 05/24/24
1278 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
1279 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1280 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
1281 Gemmedsoul   105 Magician 188.00 200.00 -65.00 -77.00 11/08/19
1282 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1283 Gaaj   120 Magician 445.00 600.00 0.00 -155.00 09/30/23
1284 Relsadark   120 Magician 320.00 2050.00 -83.00 -1813.00 06/23/23
1285 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
1286 Dcopperfield   115 Magician 270.00 435.00 -25.00 -190.00 02/17/22
1287 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
1288 Johjoh   105 Magician 1788.00 1204.00 0.00 584.00 08/03/19
1289 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
1290 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1291 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1292 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1293 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1294 Philichees   125 Monk 666.00 1500.00 -69.00 -903.00 07/05/24
1295 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1296 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1297 Nappers   115 Monk 301.00 100.00 0.00 201.00 09/11/20
1298 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1299 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1300 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1301 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1302 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1303 Thegreat   120 Monk 14165.00 12655.00 -1125.00 385.00 06/14/24
1304 Snakein   120 Monk 17410.00 13451.00 -3020.00 939.00 01/13/24
1305 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1306 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1307 Jaxxun   125 Monk 545.00 1050.00 -15.00 -520.00 07/12/24
1308 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1309 Vulvana